سینما و بهداشت حرفه ای : قسمت اول

علیرضا آذرمهری

علیرضا آذرمهری

۷ فروردین ۱۳۹۹

در این ویدیو از دیدگاه ایمنی و بهداشت حرفه ای به سینما نگاه کرده ایم و به معرفی چهار فیلم پرداختیم:

  • Modern Times 1936
  • Office Space 1999
  • The Machinist 2004
  • The Company Men 2010