سینما و بهداشت حرفه ای: قسمت دوم

علیرضا آذرمهری

علیرضا آذرمهری

۱۵ فروردین ۱۳۹۹

در این ویدیو از دیدگاه ایمنی و بهداشت حرفه ای به سینما نگاه کرده ایم و به معرفی پنج فیلم پرداختیم:

  • Alice in Wonderland 2010
  • Elysium 2013
  • Deepwater Horizon 2016
  • The Equalizer 2 (2018)
  • Venom 2018