ظهور مدل های آنالیز حادثه: مروری بر نگرش ها

علیرضا آذرمهری

علیرضا آذرمهری

۲ خرداد ۱۳۹۹

با آغاز انقلاب صنعتی و پیشرفت تکنولوژی تولید، رفته رفته بر تعداد و خسارات ناشی از بروز حوادث صنعتی افزوده و نهایتا باعث شد تا دانشمندان در قرن بیستم به مدل‌سازی حوادث روی بیاورند. نگرشی که بین دانشمندان علم ایمنی در این رابطه رایج بود، چند اشکال اساسی داشت. در این ویدیو به مرور اجمالی نگرش قدیمی در مدل‌های حوادث و دیدگاه انتقادی پروفسور هلناگل در مورد آن می‌پردازیم.